3. 12. 2015

Podporujeme efektivní fungování týmu

Pro našeho klienta, firmu z oblasti strojírenství, jsme úspěšně zrealizovali Cirkulární týmovou intervenci s cílem podpořit dobré vztahy, pročistit atmosféru a urovnat konflikty. Ředitel společnosti ocenil, že intervence přinesla změnu.