Milan Mráz

Lektor, trenér obchodních dovedností

Milan je lektor z terénu, který o sobě říká, že je zastáncem tzv. „Baťovské cesty“, tedy postupného procházení kariérní hierarchií. Historicky začal s obchodem za pultem v Kodak Expressu, následovalo několik obchodních zastoupení, dále nižší obchodní management, vyšší obchodní management až po školitele a kouče obchodníků.

Milan má dvě záliby, fotografování a tanec. Zejména argentinské tango je pro něj výzva a také nástroj pro sebevyjádření.

Má 23 letou praxi v obchodě, a i když se věnuje školení, stále aktivně obchoduje a pravidelně zvládá nástrahy obchodních jednání. Uzavřel přes jeden tisíc obchodních smluv a objednávek, na seminářích a v terénu rozvíjel přes pět tisíc pracovníků obchodu.