Jednání s problematickými osobnostmi

ufo

Termín: 15. května 2019

Máte někdy pocit, že s některými lidmi nemůžete vyjít? Komunikace mezi Vámi nefunguje? Rozhovory jsou plné emocí, úzkosti, agrese a podezřívavosti?

Přijďte a my Vám poradíme, jak komunikaci s nápadnými a na domluvu náročnými kolegy a podřízenými zvládat lépe.

Přihlásit se můžete e-mailem na info@tresconsulting.cz anebo na čísle +420 732 159 734.

Bližší informace (PDF)