27. 12. 2014

Hodnotící pohovory pro manažery

Manažery z oblasti zdravotnictví momentálně školíme v implementaci a realizaci hodnotících pohovorů.