Školení osobního managementu

Time management

Cíl: Zvýšení pracovní efektivity a psychické odolnosti na základě podpory plánování a proaktivního přístupu s ohledem na osobní cíle a individuální křivku výkonnosti.

Témata kurzu:

 • Analýza činností (priority, načasování, časové dotace)
 • Identifikace problematických postupů (odkládání úkolů, nerespektování priorit, „přeskakování“ mezi úkoly, časové ztráty u triviálních úkolů,…)
 • Individuální křivka výkonnosti
 • Plánování a proaktivní přístup k organizaci času
 • Prevence stresu a syndromu vyhoření
 • „Work-life balance“

Zvládání stresu a duševní hygiena

Cíl: Trénink konkrétních relaxačních technik sloužících k pozitivnímu ovlivnění vlastního podvědomí a těla, se zaměřením na odolnost proti trémě, zbavení stresu, rozvoj duševní pohody, pozitivního náhledu na svět a prevenci syndromu vyhoření.

Témata kurzu:

 • Identifikace vlastní úrovně stresu/míry vyhoření
 • Zátěžový profesiogram
 • Druhy stresu a jejich zvládání
 • Konstrukce individuálních návodů pro zvládání pracovního stresu
 • Posílení osobní kompetence klienta ke zvládání pracovního stresu
 • Rychlé načerpání sil
 • Autoregulační a relaxační techniky (Autogenní trénink, Jacobsonova progresivní svalová relaxace, autosugesce)
 • Zásady správné životosprávy a duševní hygieny
 • Diagnostika příznaků vyhoření v oblasti profesní, somatické, emocionální a sociální
 • Prevence syndromu vyhoření