Školení odborných znalostí a dovedností personalistů a lektorů

Přijímací pohovor pro personalisty

Cíl: Zlepšení efektivity výběru nových zaměstnanců na základě nastavení dílčích procesů výběrového pohovoru a tréninku technik vedení pohovoru, které umožní získat a správně vyhodnotit informace od uchazečů.

Témata školení:

 • Výběr, nábor a jejich cíle
 • Pracovní inzerát a jeho sestavení
 • Spolupráce a komunikace s managementem
 • Personální marketing
 • Interní a externí zdroje kandidátů
 • Preselekce kandidátů na základě životopisů
 • Příprava na pohovor (identifikace kompetencí a výběr vhodných metod)
 • Techniky vedení pohovoru
 • Metoda triangulace – originální autorský přístup
 • Komunikační techniky
 • Nejčastější hodnotitelské chyby (efekt 1.dojmu, pozorování vs. interpretace, atribuce, projekce,…)
 • Trénink vedení pohovoru a jeho vyhodnocení za pomocí sparing partnerů
 • Vyhodnocení pohovoru, selekce kandidátů, komunikace směrem ke kandidátům a manažerům

Školení hodnotitelů do AC/DC

Cíl: Osvojení si komplexní role hodnotitele AC/DC (moderátor, sparing partner, pozorovatel), trénink v zachycení a vyhodnocení relevantních informací, za současného vyhnutí se nečastějším hodnotitelským chybám.

Témata školení:

 • Metoda Assessment centrum (charakteristika, parametry, výhody, omezení)
 • Nastavení hodnocených kritérií/kompetencí (komunikace se zadavatelem, ujasnění pojmů a představ)
 • Metody AC (modelové situace, případové studie, týmové hry, písemné podklady)
 • Metody pozorování a zaznamenávání informací
 • Nejčastější hodnotitelské chyby (pozorování vs. subjektivní interpretace chování, efekt prvního dojmu a jeho odstínění, fenomén projekce)
 • Role sparing partnera
 • Hodnotitelská porada

Lektorské dovednosti

Cíl: Osvojení si nejmodernějších metod a poznatků aplikované sociální psychologie, psychologie práce a psychologie osobnosti v oblasti lektorských dovedností.

Témata školení:

 • Metody vzdělávání (vč. interaktivních)
 • Koučování jako metoda vzdělávání
 • Práce s názornými příklady a referenčními příběhy
 • Didaktické dovednosti ve vzdělávání dospělých
 • Prezentační dovednosti
 • Zpětná vazba ve vzdělávání
 • Role lektora ve službách vzdělávacích cílů (lektor jako kouč, lektor jako moderátor řízené diskuse, lektor jako přednášející)
 • Skupinová dynamika a typologie účastníků vzdělávání
 • Motivace ve vzdělávání
 • Metodika výuky, výukové moduly, jejich posloupnost a načasování
 • Didaktické pomůcky a výukové materiály