Školení obchodních dovedností

Obchodní dovednosti I. – vytipování klientů a navázání kontaktu

Cíl: Osvojení si dovedností potřebných pro zvládnutí prvního kontaktu s klientem a navázání vztahu, posílení sebeprezentačních dovedností.

Témata školení:

 • Fáze obchodního jednání, nákupní proces
 • Telemarketing
 • Zdroje potenciálních klientů, vytipování klientů
 • Typologie klientů
 • Úskalí jednotlivých kroků obchodního jednání
 • Komunikačné strategie v 1. kontaktu s klientem (navázání dobrého kontaktu, zmapování potřeb, vyvolání potřeby produktu u klienta, posílení sebeprezentačních dovedností)
 • Oslovení klienta a vybudování vztahu důvěry
 • Žádost o objednávku a její načasování
 • Příprava nabídky a její prezentace (reflexe klientových potřeb, průběžná komunikace jako nástroj péče o klienta)

Obchodní dovednosti II. – zvládání náročných situací a uzavření obchodu

Cíl: Komplexní zvládnutí obchodního jednání s důrazem na krizové body a dotahování obchodního jednání do konce, vyjednávání o ceně.

Témata školení:

 • Komunikační strategie při obchodním jednání (neurolingvistické programování, parafráze, zrcadlení, strategie WIN-WIN, techniky aktivního naslouchání, pozitivní programování)
 • Sebeprosazení při práci s klientem
 • Komplikované situace obchodního jednání („vyladění“ se na klienta, situace, kdy si „nesedneme“, námitky, nezájem, překračování hranic, “trapasy”,…)
 • Krizové body obchodního jednání (odmlčení se, iracionální chování klienta, agresivní chování a pasivní formy agrese,…)
 • Změna situace a reakce na ni (flexibilita obchodního jednání)
 • Uzavření obchodu a dotahování obchodních případů
 • Poprodejní péče o klienta

Obchodní dovednosti III. – péče o klíčové klienty a podpora sebemotivace u obchodníka

Cíl: Osvojení si postupů péče o klíčové klienty, osvojení si základů duševní hygieny pro obchodní zástupce.

Témata školení:

 • Péče o klíčové zákazníky (vytipování, stabilizace, vedení agendy)
 • Získávání nových projektů u klíčového zákazníka (udržení vztahů, průběžná komunikace, proaktivita)
 • Zpětná vazba v komunikaci s klíčovým zákazníkem a její využití při dalším obchodním jednání
 • Proaktivita jako důkaz péče o klienty
 • Podpora sebemotivace a sebedůvěry u obchodních zástupců
 • Zvládání výkyvů v motivaci