Školení manažerských dovedností

Vedení a motivace podřízených

Cíl: Osvojení si komplexních manažerských nástrojů při vedení a motivaci podřízených s důrazem na sebepoznání a zážitkový trénink.

Témata školení:

 • Styly vedení
 • Krizové řízení
 • Delegování úkolů
 • Podpora podřízeného při zvládání nestandardní situace
 • Motivace problémového podřízeného
 • Motivace a rozvoj týmu/Výstavba týmu z řídící pozice
 • Situační vedení
 • Nastavování pravidel spolupráce v týmu
 • Řešení chronických problémů v týmu
 • Zvládání problematických momentů při řízení (začlenění nových členů, konflikty v týmu, útoky, nekonstruktivní chování apod.)

Koučování podřízených

Cíl: Osvojení si koučování jako manažerského stylu, trénink dílčích technik a jejich uplatnění v praxi s důrazem na rozvoj podřízených.

Témata školení:

 • Styly vedení
 • Koučování jako metoda vedení
 • Výhody a rizika koučujícího způsobu vedení
 • Koučování jednotlivce, koučování týmů
 • Role kouče
 • Metody a techniky koučování

Pravidelné hodnocení podřízených

Cíl: Obeznámení se s nastavením procesu pravidelných hodnotících pohovorů, osvojení si účinných komunikačních postupů při sdělování zpětné vazby s cílem minimalizovat přirozené obranné reakce hodnoceného a maximalizovat efekt hodnocení v podobě úpravy chování.

Témata školení:

 • Zásady poskytování zpětné vazby
 • Příprava na hodnotící pohovor
 • Hodnotící rozhovor (fáze, nejčastější chyby, zvládání emočně vypjatých situací, příprava a vyhodnocení)
 • Hodnotící rozhovor vedený formou koučování
 • Propouštěcí rozhovor
 • Odměňování
 • Formulace akčního plánu s podřízeným
 • Metody intervence v úpravě chování

Vedení výběrového pohovoru pro manažery

Cíl: Zlepšení efektivity výběru nových zaměstnanců na základě nastavení dílčích procesů výběrového pohovoru a tréninku pohovorovacích technik, které umožní získat a vyhodnotit informace od uchazečů.

Témata školení:

 • Předselekce kandidátů na základě životopisů
 • Příprava na pohovor (identifikace kompetencí a výběr vhodných metod)
 • Pohovorovací techniky
 • Metoda triangulace
 • Komunikační techniky (aktivní naslouchání, povzbuzování druhého v hovoru, řeč těla)
 • Nejčastější hodnotitelské chyby (pozorování vs. subjektivní interpretace chování, efekt prvního dojmu a jeho odstínění, fenomén projekce, atribuce)
 • Trénink vedení pohovoru a jeho vyhodnocení za pomocí sparing partnerů
 • Vyhodnocení rozhovoru

Vedení efektivní porady

Cíl: Osvojení si přípravy a realizace porady, která podpoří týmovou spolupráci, bude respektovat cíle porady a u účastníků porad bude stimulovat pocit angažovanosti na jejím průběhu a výstupech.

Témata školení:

 • Typy porad
 • Příprava na poradu
 • Základy prezentačních a přesvědčovacích dovedností
 • Metody vedení porad
 • Typologie účastníků porad
 • Obtížně zvládnutelné momenty a jejich řešení
 • Efektivní zacházení s časem a strukturou