Školení

Výhody, které nabízíme:

 • Během školení mapujeme potřeby a úroveň dovedností účastníků. To nám umožňuje je rozvíjet v tom, v čem skutečně potřebují.
 • Frekventanti kurzu aktivně trénují své dovednosti a učí se zvládat náročnější situace, což posiluje jejich motivaci aplikovat nové poznatky do praxe.
 • Je nám vlastní flexibilní přístup k používání širokého spektra didaktických metod, které zefektivňují proces učení a aplikace dovedností do praxe.
 • Školící akci předchází schůzka se zadavatelem, v rámci které je nastaven obsah a forma.

Naše zkušenosti

 • Školení řadových zaměstnanců (vč. dělnických pozic), specialistů, mistrů, střední management až po individuální nebo skupinová školení top managementu.
 • Zkušenosti s náročnými a málo motivovanými klienty (vlivem organizačních změn, propouštění apod.)
 • Zkušení lektoři, kteří opakovaně dostávají velmi kladné hodnocení od účastníků školení.
 • Zkušenosti s dlouhodobými intenzivními rozvojovými kurzy pro vrcholové manažery (řádově desítky klientů) v rámci úzce zaměřených i komplexních rozvojových programů.
 • Nabízíme školení formou sociální laboratoře – probíhá v bezpečném prostředí malých týmů, kde si účastníci mohou vyzkoušet různé formy chování a kde získávají vlastní zkušenosti s reakcemi lidí na tyto projevy, i odbornou zpětnou vazbu ze strany lektora.
 • Nedržíme se striktně předem vytvořených scénářů – naši lektoři mají dostatek zkušeností a kreativity, aby během školícího dne pružně reagovali na požadavky a úroveň znalostí účastníků školení a podle toho volili metody a přístup.
 • Máme rovněž bohaté zkušenosti s využíváním audio – vizuálních pomůcek a videotréninků během školení.
 • Pravidelně realizujeme otevřené kurzy pro specialisty HR oddělení (personalisty, trenéry, lektory,…) v tématech, které jsou pro ně aktuální a atraktivní (vyjednávání s manažery, rozvoj lektorských a prezentačních dovedností apod.) Sledujte naše nabídky v aktualitách.