Individuální poradenské konzultace

Odborně

Popis produktu

  • Individuální poradenské konzultace představují všechny konzultace, které probíhají jako součást produktu ve fázi jeho nastavování, realizace anebo ve finální fázi. Mohou mít rovněž podobu doplňkových služeb, kdy probíhají nad rámec dohodnuté zakázky. Anebo o nich mluvíme v případech, kdy řešená problematika vyžaduje individuální přístup.
  • Individuální poradenské konzultace jsou klientům doporučovány v případě, že během realizace vybraného produktu vyplyne nové téma, které přesahuje rámec předem nastavené zakázky a vyžaduje dle našeho doporučení odbornou péči a podporu. V takovém případě je předmětem konzultace dohoda s klientem na tom, zda a jakým způsobem mu bude péče věnována a na jaké skupiny/jednotlivce bude zaměřena.
  • Individuální poradenské konzultace mohou být rovněž prostorem pro řešení předem nastaveného tématu, které z nějakého důvodu vyžaduje individuální přístup.

Naše zkušenosti

  • Každý projekt, který pro klienta realizujeme probíhá pod vedením garanta. Garanti jsou naši nejzkušenější konzultanti. Mají tedy dostatek profesních znalostí, aby byli vhodnými partnery pro naše klienty, nastavovaly projekty přímo jim na míru, volili flexibilní přístup a odpovídali za úspěšné vyhodnocení. Pod jejich vedením probíhají všechny individuální poradenské konzultace související s realizaci zakázky, i s event. doporučovanými doplňkovými službami.
  • Máme bohaté zkušenosti s celou řadou poradenských konzultací, které s sebou přináší realizace všech námi nabízených produktů – ať už „rutinního typu“ (např. předávání informací o výstupech z Development center směrem k managementu a konzultace rozvojových plánů) anebo „zapeklitého typu“ (např. podpora klienta při zlepšování komunikace a vztahů s ostatními odděleními společnosti).

Příběhem

konzultace

Martin vedl tým tří obchodních vedoucích. Během roku se jim obměnila velká část obchodníků. Velkou část roku pomáhají dohánět obchodní výsledky za chybějící obchodníky a zároveň se snaží vychovávat nové obchodníky a vést stávající tým. Skupina tří lidí není dostatečná na skupinové školení a do otevřeného kurzu Martin své lidi poslat nechtěl. Bál se toho, že nezískají to, co v tu chvíli potřebují. Zároveň pociťují velkou únavu a potřebují podporu. Vedoucí proto od Martina „dostali“ individuální poradenskou konzultaci. Cílem je, aby uvolnili napětí, ujasnili si, co chtějí dál a získali pocit, že jejich zaměstnavatel si uvědomuje jejich úsilí. Tito vedoucí se těžko mohou svěřovat svým podřízeným se svými starostmi, zároveň není vhodné, aby se vším chodili za svým nadřízeným a partneři a partnerky nemohou stále řešit jen pracovní úkoly svých poloviček. Proto pomohl už jen fakt, že je někdo se zájmem poslouchá, podporuje otázkami hledání řešení a pomůže jim se soustředěním, aby problém vyřešili. Všichni odcházeli uvolněnější a s několika vlastními představami o tom, co budou dál dělat jinak.