Ani v létě neleníme

V průběhu června jsme testovali management jedné organizace. Pomáhali jsme jí zjistit, v jakých oblastech se potřebují její zaměstnanci dále školit a trénovat. Opět se nám potvrdilo, jak důležité je při jakékoli diagnostice být v osobním kontaktu se zaměstnanci a dát jim také osobně zpětnou vazbu. Po dokončení naší práce jsme s nimi proto hovořili o tom, jak to udělat, aby jejich práce plynula maximálně hladce.